cách mua hàng Mỹ trực tuyến nhanh

Hướng dẫn cho bạn cách mua hàng Mỹ trực tuyến nhanh và đơn giản nhất

images Khi ship về Việt Nam dưới 65USD với điều kiện gửi hàng cho cá nhân thì thường không mất thuế. Các bạn nên chú ý vấn đề này để tránh bị dội thêm thuế khi đặt hàng qua dịch vụ trung gian. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, thương mại điện