Tại sao bạn nên cân nhắc lựa chọn nghề thu mua

Những điều mà bạn cần phải biết về nghề Thu mua

15164 Thu mua bao gồm các hoạt động thu thập hoặc mua hàng hóa và dịch vụ. Quá trình này bao gồm việc chuẩn bị và xem xét nhu cầu cũng như việc tiếp nhận và thanh toán. Nó thường liên quan đến: Nghề thu mua (Procurement/ Purchasing) là gì? Một bạn sinh viên tâm sự: “Em gia